BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Budżet
Ilość odsłon: 21855

Sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2004
    Więcej...

Budżet na rok 2005
    Więcej...

Sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2005
Sprawozdanie z wykonania budżetu na I półrocze 2005
    Więcej...

Sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2005
    Więcej...

Budżet na rok 2006
    Więcej...

Sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2006
Kwartalna informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2006 r.
    Więcej...

Sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2006
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I pólrocze 2006 r.
    Więcej...

Sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2006
Wykonanie budżetu za III kwartał 2006 r
    Więcej...

Budżet na rok 2007
Uchwała nr III/24/06 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stary Dzierzgoń na 2007 rok
    Więcej...

Sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2006
    Więcej...

Sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2007
Sprawozdanie z wykonania budżetu na rok I kwartał 2007
    Więcej...

Sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2007
Sprawozdanie z wykonania budżetu na I półrocze 2007
    Więcej...

Sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2007
Kwartalna informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2007r.
    Więcej...

Sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2007
Sprawozdanie roczne za rok 2007 z wykonania budżetu Gminy Stary Dzierzgoń
    Więcej...

Sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2007
Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzierzgoniu
    Więcej...

Budżet na rok 2008
Uchwała Nr 196/IV/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w gdańsku z dnia 27 grudnia 2007 w sprawie opinii o projekcje budżetu Gminy Stary Dzierzgoń na 2008 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.
    Więcej...

Budżet na rok 2008
Uchwała Nr 197/IV/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w gdańsku z dnia 27 grudnia 2007 w sprawie opinii możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości prognozy długu publicznego Gminy Stary Dzierzgoń
    Więcej...

Budżet na rok 2008
Uchwała nr I/3/08 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 5 marca 2008 w sprawie uchwlenia budżetu gminy Stary Dzierzgoń na rok 2008
    Więcej...

Sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2008
Kwartalna informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2008
    Więcej...

Sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2008
Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2008 roku
    Więcej...

Sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2008
Kwartalna informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2008
    Więcej...

Budżet na rok 2009
Uchwała nr I/1/09 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 23 stycznia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stary Dzierzgoń na rok 2009
    Więcej...

Sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2008
Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2008 roku.
    Więcej...

Sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2009
Informacja z wykonania budżetu gminy Stary Dzierzgoń za I kwartał 2009
    Więcej...

Sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2009
Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2009 roku
    Więcej...

Sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2009
Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2009 roku
    Więcej...

Budżet na rok 2010
Uchwała nr IX/43/09 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stary Dzierzgoń na rok 2010
    Więcej...

Sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2009
Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2009 rok.
    Więcej...

Sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2010
    Więcej...

Sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2010
Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2010 roku
    Więcej...

Sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2010
Wykonanie budżetu Stary Dzierzgoń za III kwartał 2010 roku
    Więcej...

© 2003 Internet-Info