BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 105275


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Remont drogi rolniczej działka nr 94 0breb Skolwity gm. Stary Dzierzgoń
    Więcej...


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG 341/1/2008. Nazwa zadania: Remont drogi rolniczej działka nr 94 obręb Skolwity gm. Stary Dzierzgoń
    Więcej...


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wykonanie remontu dachu o powierzchni 420,0 m2 budynku Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście
    Więcej...


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy oleju napędowego wg PN-EN wg PN-EN 590:2005(11) do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu w

ilości 48 000 litrów

    Więcej...


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia 222137- 2008. Nazwa zadania: Dostawa oleju napędowego wg PN-EN 590: 2005(U) do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu w ilości 48 000 litrów.
    Więcej...


Ogloszenie o planowanym zakupie o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, Nr 0170, poz. 1217,Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560) określonego w art. 4 pkt. 8. W związku z planowanym zakupem Publiczna Szkoła Podstawowa w Myślicach prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie: Przedmiotem niniejszego postępowania jest: zakup i dostawa oleju opałowego, dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślicach
    Więcej...


Ogloszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z pózn. zm) określonego w art. 4 pkt. 8.

W związku z planowaną modernizacją oświetlenia ulicznego Gmina Stary Dzierzgoń prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego w m. Morąg i w m Myślice gm. Stary Dzierzgoń polegający na wymianie opraw oświetleniowych.

    Więcej...


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.z 2007 r.nr 223,poz.l655 z pózn.zm.) określonego w art.4 pkt 8. Obsługa bankowa budżetu Gminy Stary Dzierzgoń.
    Więcej...


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) określonego w art. 4 pkt. 8. Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej w Ośrodku Zdrowia w Starym Dzierzgoniu i Myślicach.
    Więcej...


Informacja o wyniku postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) określonego w art. 4 pkt. 8. Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej w Ośrodku Zdrowia w Starym Dzierzgoniu i Myślicach.
    Więcej...


Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy. Dostawa oleju napędowego PN-EN 590:2005 (U) do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu w ilości 48000 litrów.
    Więcej...


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubochowo. Numer ogłoszenia: 315278 - 2009; data zamieszczenia: 11.09.2009
    Więcej...


OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE na zakup i dostawę oleju opałowego, dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślicach w ilości ok. 20 000 l.
    Więcej...


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowościach Bądze, Bucznik, Kielmy i Stare Miasto gm. Stary Dzierzgoń
    Więcej...


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu, gmina Stary Dzierzgoń.
    Więcej...


I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Starym Mieście
    Więcej...


I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Latkowie i Folwarku
    Więcej...


Ogłoszenie I I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Przezmarku
    Więcej...


Ogłoszenie z dnia 07.05.2010r. II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w m. Przezmark
    Więcej...


Ogłoszenie o zamówieniu RG 341-1-2010 Remont świetlicy wiejskiej w Przezmarku
    Więcej...


Ogłoszenie o zamówieniu usługi na zaciągnięcie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Stary Dzierzgoń związanego z realizacją wydatków majątkowych w wysokości 666.000 PLN
    Więcej...


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu
budżetu gminy Stary Dzierzgoń związanego z realizacją wydatków majątkowych w wysokości
666.000,00

    Więcej...


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy remontu świetlicy wiejskiej w Przezmarku
    Więcej...


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości
    Więcej...

© 2003 Internet-Info