BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Ochrona środowiska
Ilość odsłon: 10964

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
    Więcej...

INFORMACJA o zamieszczeniu decyzji w publicznie dostępnym wykazie danych
    Więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępownia
Wójt Gminy w Starym Dzierzgoniu zawiadamia, że na wniosek strony zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu kopalni piasku „Pudłowiec” na części działki nr 6/10 i części działki nr 6/11 obręb Pudłowiec, gmina Stary Dzierzgoń, pow sztumski, woj. pomorskie.
    Więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępownia
W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ruchomieniu kopalni piasku"Stare Miasto" na działkach o numerach 32, 34/1, 35/1, 35/2, 39/8, 40, 41, obręb Stare Miasto, gmina Stary Dzierzgoń, pow. sztumski, woj. pomorskie
    Więcej...

Postanowienie So.7624-2/892/09 z dnia 19 lutego 2009
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu Kopalni Piasku „PUDŁOWIEC"na części dz. Nr6/10 i części działki 6/11 obręb Pudłowiec na powierzchni 6,9 ha
    Więcej...

Postanowienie So7624-2/1773/09 z dnia 26 marca 2009
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu Kopalni Piasku „Stare Miasto" na działkach nr 32, 34/1, 35/1, 35/2, 39/6, 39/8, 40, 41 obręb Stare Miasto na powierzchni 13,4 ha
    Więcej...

Zawiadomienie So.7G24-2/2312/09 z dnia 22 kwietnia 2009
Wójt Gminy Stary Dzierzgoń zawiadamia, że zostały zebrane dowody i materiały niezbędne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na uruchomieniu kopalni piasku ze złoża „PUDŁOWIEC" gm. Stary Dzierzgoń na działkach nr 6/10 i 6/11.
    Więcej...

Obwieszczenie z dnia 5 maja 2009
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu kopalni piasku ze złoża „PUDŁOWIEC" gm. Stary Dzierzgoń na działkach nr 6/10i 6/11, obręb Pudłowiec.
    Więcej...

Zawiadomienie So.7624-3/2715/09 z dnia 12 maja 2009
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Utworzeniu bazy turystycznej w gminie Stary Dzierzgoń" w ramach projektu „ Podniesienie atrakcyjności turystycznej szlaków Zamków Gotyckich na Powiślu- budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego".
    Więcej...

Postanowienie SO.7624-3/09 z dnia 15 czerwca 2009
dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Utworzenie bazy turystycznej w gminie Stary Dzierzgoń" w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaki Zamków Gotyckich na Powiślu - budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego".
    Więcej...

Postanowienie So.7624-4/3727/09 z dnia 23 czerwca 2009
dla przedsięwzięcia pod nazwą: „ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Folwark"
    Więcej...

Obwieszczenie z dnia 22 czerwca 2009
W sprawie wydania decyzji o stwierdzeniu braku potrzeby oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Utworzenie bazy turystycznej w gminie Stary Dzierzgoń” w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaki Zamków Gotyckich na Powiślu- budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego”
    Więcej...

Obwieszczenie z dnia 21 lipca 2009
W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Folwark”
    Więcej...

Zawiadomienie So.7624-5/4460/09 z dnia 5 sierpnia 2009
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej NR 231005 Milikowo- Lubochowo o długości ok. 1 + 800 m w gminie Stary Dzierzgoń.
    Więcej...

Obwieszczenie z dnia 31 sierpnia 2009
o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej NR 231005 Milikowo - Lubochowo długości około 1 + 800 m w gminie Stary Dzierzgoń w ramach postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.
    Więcej...

Postanowienie So.7624-5/4908/09 z dnia 31 sierpnia 2009
w sprawie przebudowy drogi gminnej NR 231005 Milikowo - Lubochowo długości około 1+800m w gminie Stary Dzierzgoń
    Więcej...

Obwieszczenie z dnia 3 września 2009
W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej NR 231005 Milikowo-Lubochowo długości około 1+800m w gminie Stary Dzierzgoń
    Więcej...

Zawiadomienie So.7624-2/6692/09 z dnia 19 października 2009
Zawiadomienie So.7624-2/6692/09 z dnia 19 października 2009 roku w sprawie sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na uruchomieniu kopalni piasku ze złoża „STARE MIASTO" gm. Stary Dzierzgoń, na działkach nr 32, 34/1, 35/1, 39/8, 40, 41 przez P. P. H. U. ANDYS Andrzej Mieleszczuk, ul.Słoneczna 1, 82-440 Dzierzgoń.
    Więcej...

Obwieszczenie z dnia 29 października 2009
W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu kopalni piasku ze złoża „Stare Miasto" gm. Stary Dzierzgoń na działkach nr32, 34/1, 35/1, 35/2, 39/6, 39/8, 40, 41,obręb Stare Miasto.
    Więcej...

Obwieszczenie z dnia 24 listopada 2009
W sprawie zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Utworzeniu bazy turystycznej w gminie Stary Dzierzgoń w ramach projektu „ Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków gotyckich na Powiślu -budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego".
    Więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji benzynowej polegającej na wymianie zbiornika na paliwo oraz rozbudowie istniejącego budynku magazynowego, na działce nr 203/2, obręb Myślice, wszczętego na wniosek Stacji Paliw Krzysztof Lackowski Myślice, 82-450 Stary Dzierzgoń
    Więcej...

Postanowienie So 7624-1/4567/10
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji benzynowej polegającej na budowie dwu płaszczowego podziemnego zbiornika na paliwo oraz rozbudowie istniejącego budynku magazynowego
    Więcej...

Obwieszczenie z dnia 20 września 2010r.
W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji benzynowej polegającej na budowie dwupłaszczowego podziemnego zbiornika paliw oraz rozbudowie istniejącego budynku magazynowego, na działce nr 203/2, obręb Myślice
    Więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
zawiadomieniu o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Rozbiórce wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 515 Malbork- Dzierzgoń- Susz przebudowie drogi wojewódzkiej oraz trzech skrzyżowaniu na odcinku wlotu do miejscowości Stary Dzierzgoń.
    Więcej...

© 2003 Internet-Info