BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 171015

Uchwała Nr I/1/02 w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/52/01 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 6 grudnia 2001r.w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
Z dnia: 26 marca 2002
Wydane przez: Radę Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr I/2/02 w sprawie: wyboru banku do prowadzenia obsługi kasowej gminy.
Z dnia: 26 marca 2003
Wydane przez: Radę Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.04.2002r i obowiązuje do dnia 31.03.2003r
    Więcej...

Uchwała nr I/3/02 w sprawie : zmiany w budżecie na rok 2002
Z dnia: 26 marca 2003
Wydane przez: Radę Gminu Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: 26 marca 2003
    Więcej...

Uchwała Nr I/4/02 W sprawie zbycia nieruchomości
Z dnia: 26 marca 2003
Wydane przez: Radę Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: 26 marca 2003
    Więcej...

Uchwała nr I/6/02 w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych Gminy w odniesieniu do dożywiania dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach, na obszarze Gminy Stary Dzierzgoń.
Z dnia: 26 marca 2002
Wydane przez: Radę Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie od dnia 01-01-2002
    Więcej...

Uchwała nr II/8/02 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2001 rok.
Z dnia: 26 kwietnia 2003
Wydane przez: Radę Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: 26 kwietnia 2003
    Więcej...

Uchwała nr II/9/02 w sprawie absolutorium dla Zarządu Gminy Stary Dzierzgon.
Z dnia: 26 kwietnia 2003
Wydane przez: Radę Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: 26 kwietnia 2003
    Więcej...

Uchwała nr II/10/02 w sprawie zbycia nieruchomości
Z dnia: 26 kwietnia 2003
Wydane przez: Radę Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: 26 kwietnia 2003
    Więcej...

Uchwała nr III/11/02 w sprawie utworzenia stałuch obwodów do głosowania na obszarze gminy Stary Dzierzgoń
Z dnia: 18 czerwca 2003
Wydane przez: Radę Gminy Stary Dzierzgoń
    Więcej...

Uchwała nr III/12/02 w sprawie utworzenia okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu
Z dnia: 18 czerwca 2003
Wydane przez: Radę Gminy Stary Dzierzgoń
    Więcej...

Uchwała nr III/13/02 sprawie; zmiany w budżecie na rok 2002.
Z dnia: 18 czerwca 2002
Wydane przez: Rade Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: 18 czerwca 2002
    Więcej...

Uchwala Nr III/14/02 Inwestycyjna w zakresie oświaty wiejskiej ze środków „ Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej „ Counterpart Fund „z przebaczeniem na rozbudowę szkoty podstawowej w Myslicach
Z dnia: 18 czerwca 2003
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: 18 czerwca 2003
    Więcej...

UCHWAŁA Nr III/15/02 w sprawie zbycia nieruchomości
Z dnia: 18 czerwca 2003
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: 18 czerwca 2003
    Więcej...

UCHWAŁA Nr III/16/02 w sprawie zbycia nieruchomości
Z dnia: 18 czerwca 2003
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: 18 czerwca 2003
    Więcej...

Uchwala Nr III/17/02 w sprawie uchylenia uchwały Nr III/29/99 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 15 czerwca 1999 roku.
Z dnia: 18 czerwca 2002
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: 18 czerwca 2002
    Więcej...

Uchwała Nr III/18/02 w sprawie przystąpienia Gminy Stary Dzierzgoń do Towarzystwa na rzecz Rozwoju Powiatu Sztumskiego.
Z dnia: 18 czerwca 2003
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: 18 czerwca 2003
    Więcej...

Uchwala Nr III/19/02 w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Z dnia: 18 czerwca 2002
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: 18 czerwca 2002
    Więcej...

UCHWAŁA Nr IV/20/02 w sprawie zbycia nieruchomości
Z dnia: 28 czerwca 2002
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: 28 czerwca 2002
    Więcej...

Uchwała Nr IV/21/02 w sprawie wydania opinii połączenia w jeden okręg wyborczy Gminy Mikołajki Pomorskie oraz Gminy Stary Dzierzgoń.
Z dnia: 28 czerwca 2002r
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: 28 czerwca 2002r
    Więcej...

UCHWAŁA Nr V/24/02 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
Z dnia: 30 sierpnia 2002
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: 30 sierpnia 2002
    Więcej...

Uchwała Nr I/1/02 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu.
Z dnia: 14 listopada 2002
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: 14 listopada 2002
    Więcej...

Uchwała Nr I/2/02 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu.
Z dnia: 14 listopada 2002
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: 14 listopada 2002
    Więcej...

Uchwała Nr I/3/02 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu.
Z dnia: 14 listopada 2002
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: 14 listopada 2002
    Więcej...

Uchwała Nr I/4/02 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu.
Z dnia: 14 listopada 2002
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: 14 listopada 2002
    Więcej...

Uchwała Nr I/5/02 w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Rolnictwa Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu.
Z dnia: 14 listopada 2002
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: 14 listopada 2002
    Więcej...

Uchwała Nr II/6/02 w sprawie : zmiany terminu płatności kredytu zaciągniętego zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu z dnia 2001-12-27 na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach gminy.
Z dnia: 9 grudnia 2002
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: 9 grudnia 2002
    Więcej...

Uchwala Nr II/7/02 w sprawie : zmiany budżetu gminy na rok 2002.
Z dnia: 9 grudnia 2002
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: 9 grudnia 2002
    Więcej...

UCHWAŁA Nr II/8/02 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy w Starym Dzierzgoniu
Z dnia: 9 grudnia 2003
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 15 listopada 2002 roku.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr II/9/02 w sprawie ustalenia wartości jednego punktu i najniższego wynagrodzenia do przeliczenia wynagrodzeń pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Publicznych Szkołach Podstawowych, w Gimnazjum Publicznym i Przedszkolu Samorządowym na terenie Gminy Stary Dzierzgoń.
Z dnia: 9 grudnia 2002
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 października 2002r.
    Więcej...

UCHWAŁA NrII/10/02 w sprawie zbycia nieruchomości
Z dnia: 9 grudnia 2002r
Wydane przez: Radę Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: 9 grudnia 2002r
    Więcej...

UCHWAŁA Nr II/11/02 w sprawie zbycia nieruchomości
Z dnia: 9 grudnia 2002
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

UCHWAŁA Nr II /12/02 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
Z dnia: 9 grudnia 2002r.
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

UCHWAŁA NrII/13/02 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
Z dnia: 9 grudnia 2002
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2003.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr II/14/02 w sprawie ustalenia ceny żyta jako podstawy naliczania podatku rolnego na 2003 rok.
Z dnia: 9 grudnia 2003
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2003.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr II/15/02 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok.
Z dnia: 9 grudnia 2002
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2003
    Więcej...

Uchwała Nr II/16/02 w sprawie ustalenia ceny drewna jako podstawy naliczania podatku leśnego na 2003 r.
Z dnia: 9 grudnia 2002
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2003
    Więcej...

UCHWAŁA Nr II/17/02 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności sposobów jego poboru w roku 2003
Z dnia: 9 grudnia 2002
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2003 .
    Więcej...

Uchwała Nr II/8/02 w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestów dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Przezmark gm. Stary Dzierzgoń
Z dnia: 9 grudnia 2003
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: 9 grudnia 2003
    Więcej...

Uchwala Nr II/19/02 w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestów dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Przezmark gm. Stary Dzierzgoń
Z dnia: 9 grudnia 2003
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: 9 grudnia 2003
    Więcej...

Uchwała Nr II/20/02 w sprawie ustalenia wzoru formularza informacji o gruntach osób fizycznych oraz ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek, nie posiadające osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
Z dnia: 9 grudzień 2002
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2003.
    Więcej...

Uchwała Nr 11/21/02 w sprawie ustalenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych osób fizycznych oraz ustalenia wzoru formularza deklaracji podatkowej na podatek od nieruchomości osób prawnych, jednostek organizacyjnych, spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
Z dnia: 9 grudnia 2002
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2003.
    Więcej...

Uchwała Nr II/22/02 w sprawie ustalenia wzoru formularza informacji o lasach osób fizycznych oraz ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek, nie posiadające osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a także jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
Z dnia: 9 grudnia 2002
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2003.
    Więcej...

Uchwała NrII//23/02 w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.
Z dnia: 9 grudnia 2002
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2003.
    Więcej...

Uchwala Nr III/24/02 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Dzierzgoń.
Z dnia: 30 grudnia 2003
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr III/25/02 w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2002.
Z dnia: 30 grudnia 2003
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: 30 grudnia 2003
    Więcej...

UCHWAŁA Nr III/26/02 w sprawie wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy w Starym Dzierzgoniu.
Z dnia: 30 grudnia 2002
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgon
Data wejścia w życie: 30 grudnia 2002
    Więcej...

Uchwała Nr III/27/02 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu na 2003 rok.
Z dnia: 30 grudnia 2002
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: 30 grudnia 2002 z mocą obowiązującą od dnia l stycznia 2003r.
    Więcej...

Uchwała Nr III/28/02 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu na 2003 rok.
Z dnia: 30 grudnia 2002
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: 30 grudnia 2002 z mocą obowiązującą od dnia l stycznia 2003 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr I/1/02 w sprawie ustalenia dodatku specjalnego Wójtowi Gminy w Starym Dzierzgoniu
Z dnia: 31 stycznia 2003
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: 31 stycznia 2003
    Więcej...

Uchwała Nr 1/2/03 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Z dnia: 31 stycznia 2003
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego .
    Więcej...

Uchwala Nr I/3/03 w sprawie : ustalenia budżetu gminy na rok 2003 .
Z dnia: 31 styczeń 2003
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego .
    Więcej...

Uchwała Nr I/4/03 w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniu sesji i komisji oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
Z dnia: 31 stycznia 2003
Wydane przez: Rada Gminy Stary DZierzgon
Data wejścia w życie: 31 stycznia 2003
    Więcej...

Uchwała Nr I/5/03 w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/98 Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu z dnia 8.12.1998 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostkom pomocniczym oraz utworzenia sołectw na terenie Gminy Stary Dzierzgoń.
Z dnia: 31 stycznia 2003
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: 31 stycznia 2003
    Więcej...

Uchwała Nr I/6/03 w sprawie ustalenia Przewodniczącemu Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu wysokości miesięcznej diety.
Z dnia: 31 stycznia 2003
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: 31 stycznia 2003
    Więcej...

U C H W A Ł A Nr I/7/03 w sprawie przekształcenia samorządowej instytucji kultury.
Z dnia: 31 stycznia 2003
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr II/10/2003 w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2003.
Z dnia: 28 marca 2003
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwala Nr II/11/03 w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Stary Dzierzgoń Nr 1/3/03 z dnia31.01.2Q03 r. w sprawie ustalenia budżetu gminy na 2003 r.
Z dnia: 28 marca 2003
Wydane przez: Rady Gminy Stary Dziengon
Data wejścia w życie: 28 marca 2003
    Więcej...

Uchwala Nr 11/12/03 w sprawie: wyboru banku do prowadzenia obsługi kasowej gminy.
Z dnia: 28 marca 2003
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: 28 marca 2003 i obowiązuje od dnia 1.04.2003 r do dnia 31.03.2006r.
    Więcej...

Uchwała Nr II/13/03 w sprawie zmiany uchwały.
Z dnia: 28 marca 2003
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: 28 marca 2003
    Więcej...

Uchwała nr II/14/03 w sprawie zmiany uchwały Nr II /10 /02 z dnia 9 grudnia 2002 roku
Z dnia: 28 marca 2003
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: 28 marca 2003
    Więcej...

Uchwała II/15/03 w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/02 z dnia 9 grudnia 2002 roku
Z dnia: 28 marca 2003
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: 28 marca 2003
    Więcej...

Uchwala Nr II/16/03 w sprawie zmiany uchwały Nr II / 12 /02 z dnia 9 grudnia 2002 roku
Z dnia: 28 marca 2003
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: 28 marca 2003
    Więcej...

Uchwala Nr II/17/03 w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej.
Z dnia: 28.03.2003
Wydane przez: Rady Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
    Więcej...

Uchwała II/18/03 w sprawie : ustalenia kwot najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu
Z dnia: 28 marca 2003
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: 28 marca 2003 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr II/19/03 w sprawie ustalenia wartości jednego punktu i najniższego wynagrodzenia do przeliczenia wynagrodzeń pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu.
Z dnia: 28 marca 2003
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: 28 marca 2003 z mocą obowiązującą od dnia 01.01,2003r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr II/20/03 w sprawie ustalenia wartości jednego punktu i najniższego wynagrodzenia do przeliczenia wynagrodzeń pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Publicznych Szkołach Podstawowych, w Gimnazjum Publicznym i Przedszkolu Samorządowym na terenie Gminy Stary Dzierzgoń.
Z dnia: 28 marca 2003
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: 28 marca 2003 z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003r.
    Więcej...

UCHWAŁA nr II/21/03 w sprawie akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny
Z dnia: 28 marca 2003
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: 28 marca 2003
    Więcej...

UCHWAŁA Nr II/22/03 w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zadań -własnych Gminy w odniesieniu do dożywiania dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach, na obszarze Gminy Stary Dzierzgoń.
Z dnia: 28 marca 2003
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: 28 marca 2003 ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2003 roku.
    Więcej...

UCHWAŁA II/23/03 W sprawie zbycia nieruchomości
Z dnia: 28 marca 2003
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: 28 marca 2003
    Więcej...

UCHWAŁA II/23/03 w sprawie zbycia nieruchomości
Z dnia: 28 marca 2003
Data wejścia w życie: 28 marca 2003
    Więcej...

UCHWAŁA Nr II/24/03 w sprawie zbycia nieruchomości
Z dnia: 28 marca 2003
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: 28 marca 2003
    Więcej...

UCHWAŁA II/25/03 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
Z dnia: 28 marca 2003
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: 28 marca 2003
    Więcej...

UCHWAŁA Nr II/26/03 w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu
Z dnia: 28 marca 2003
Wydane przez: Rada Gminy Starty Dzierzgoń
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr III/27/03 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok
Z dnia: 29 kwietnia 2003
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: 29 kwietnia 2003
    Więcej...

Uchwała Nr III/28/03 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stary Dzierzgoń za 2002 rok
Z dnia: 29 kwietnia 2003
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: 29 kwietnia 2003
    Więcej...

Uchwala Nr III/29/03 w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2003.
Z dnia: 29 kwiecień 2003
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego .
    Więcej...

Uchwała Nr IV/30/03 w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2003.
Z dnia: 27 czerwca 2003
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała nr VI/40/03 w sprawie przejęcia nieruchomości
Z dnia: 28 sierpnia 2003
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr VII/45/03 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2004 - 2008 roku.
Z dnia: 15 października 2003
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr VII/46/03 w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Stary Dzierzgoń
Z dnia: 15 października 2003
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr VIII/47/03 w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2003
Z dnia: 25 listopada 2003
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwala Nr VII/48/03 w sprawie: przekształcenia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego w kredyt na finansowanie wydatków me mających pokrycia w planowanych dochodach gminy.
Z dnia: 25 listopada 2003
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr VIII/49/03 w sprawie: zmiany w uchwale Nr VII/44/03 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie: procedury tworzenia i uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu.
Z dnia: 25 listopada 2003
Wydane przez: Rada Gminy w Starym Dzierzgoniu
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr VIII/50/03 w sprawie przystąpienia Gminy Stary Dzierzgoń jako członek założyciel do Lokalnej Organizacji Turystycznej pod nazwą " Turystyczna Ziemia Sztumska" z siedzibą w Sztumie.
Z dnia: 25 listopada 2003
Wydane przez: Rada Gminy w Starym Dzierzgoniu
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr VIII/51/03 w sprawie ustalenia ceny żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na 2004 rok.
Z dnia: 25 listopada 2003
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2004.
    Więcej...

Uchwała Nr VIII/52/03 w sprawie ustalenia ceny drewna jako podstawy naliczania podatku leśnego na 2004 r.
Z dnia: 25 listopada 2003
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2004.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr VIII/53/03 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
Z dnia: 25 listopada 2003
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2004.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr VIII/55/03 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobów jego poboru w roku 2004
Z dnia: 25 listopada 2003
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2004
    Więcej...

Uchwała Nr VIII/56/03 w sprawie zwiększenia udziałów w Banku Spółdzielczym
Z dnia: 25 listopada 2003
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr IX/57/03 w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2003
Z dnia: 30 grudnia 2003
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr IX/58/03 w sprawie zmiany uchwały.
Z dnia: 30 grudnia 2003
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr IX/59/03 w sprawie zmiany uchwały
Z dnia: 30 grudnia 2003
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003r.
    Więcej...

Uchwała Nr IX/60/03 w sprawie ustalenia dodatku specjalnego Wójtowi Gminy Stary Dzierzgoń.
Z dnia: 30 grudnia 2003
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2004 roku.
    Więcej...

Uchwała Nr IX/61/03 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy w StarymDzierzgoniu na 2004 rok.
Z dnia: 30 grudnia 2003
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.
    Więcej...

Uchwała Nr IX/62/03 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu na 2004 r.
Z dnia: 30 grudnia 2003
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.
    Więcej...

Uchwała Nr I/1/04 w sprawie zbycia nieruchomości
Z dnia: 27 stycznia 2004
Wydane przez: Rada Gminy w Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr I/2/04 w sprawie: ustalenia budżetu gminy na rok 2004
Z dnia: 27 stycznia 2004
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr II/4/04 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stary Dzierzgoń za 2003 rok.
Z dnia: 20 kwietnia 2004
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr II/6/04 w sprawie zmiany uchwały.
Z dnia: 20 kwietnia 2004
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

UCHWAŁA Nr III/13/04 w sprawie ustalenia wartości jednego punktu i najniższego wynagrodzenia do przeliczenia wynagrodzeń pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Publicznych Szkołach Podstawowych, w Gimnazjum Publicznym i Przedszkolu Samorządowym na terenie Gminy Stary Dzierzgoń.
Z dnia: 22 czerwca 2004
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004r.
    Więcej...

UCHWAŁA INTENCYJNA w sprawie zarezerwowania środków budżetowych w roku 2005
Z dnia: 22 czerwca 2004
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
    Więcej...

Uchwała nr III/14/04 w sprawie zwolnienia z opłaty dotyczącej zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Z dnia: 22 czerwca 2004
Wydane przez: Rada miny Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała nr III/15/04 w sprawie przejęcia nieruchomości
Z dnia: 22 czerwca 2004
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: w dniu podjęcia.
    Więcej...

Uchwała nr III/16/04 w sprawie przejęcia nieruchomości
Z dnia: 22 czerwca 2004
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: w dniu podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr III/17/04 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004
Z dnia: 22 czerwca 2004
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
    Więcej...

Uchwała Nr III/18/04 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
Z dnia: 22 czerwca 2004
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała nr III/19/04 w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego
Z dnia: 22 czerwca 2004
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA Nr III/20/2004 w sprawie akceptacji Planu Odnowy Ministrategia Rozwoju Sołectwa Stare Miasto opracowanego w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi
Z dnia: 22 czerwca 2004
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
    Więcej...

UCHWAŁA Nr III/21/2004 w sprawie przystąpienia Gminy Stary Dzierzgoń do Pomorskiego
Z dnia: 22 czerwca 2004
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
    Więcej...

UCHWAŁA Nr III/ 22/2004 w sprawie akceptacji Planu Odnowy Ministrategia Rozwoju Sołectwa Myślice opracowanego w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi
Z dnia: 22 czerwca 2004
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
    Więcej...

Uchwala Nr IV/23/04 w sprawie zmiany w wieloletnim planie inwestycyjnym Gminy Stary Dzierzgoń.
Z dnia: 3 sierpnia 2004
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr IV/24/04 w sprawie zbycia nieruchomości
Z dnia: 3 sierpnia 2004
Wydane przez: Rda Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA Nr V/25/04 w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
Z dnia: 31 sierpnia 2004
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2004 roku.
    Więcej...

Uchwała nr VI/26/04 zmiany buażelu gminy na rok 2004
Z dnia: 29 września 2004
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwala Nr VI/27/04 w sprawie powołania przedstawicieli do Powiatowej Rady Zatrudnienia
Z dnia: 29 września 2004
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr VII/29/04 w sprawie zbycia nieruchomości
Z dnia: 28 października 2004
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr VII/31/2004 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stary Dzierzgoń na lata 2004 – 2013
Z dnia: 28 października 2004
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr VII/32/04 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Finansowego dla Gminy Stary Dzierzgoń na lata 2004 - 2013
Z dnia: 28 października 2004
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr VII/33/04 W sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Stary Dzierzgoń na lata 2004 - 2013
Z dnia: 28 października 2004
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr VIII/34/04 w sprawie zbycia nieruchomości
Z dnia: 29 listopada 2004
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr VII/35/04 w sprawie przystąpienia do opracowania wzoru herbu i flagi Gminy Stary
Z dnia: 29 listopada 2004
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr VIII/36/04 w sprawie zatwierdzenia taryf opłat brutto za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie gminy Stary Dzierzgon w roku 2005.
Z dnia: 29 kwietnia 2004
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od dnia l stycznia 2005r.
    Więcej...

Uchwała nr VIII/37/04 w sprawie obniżenia ceny żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na 2005 rok
Z dnia: 29 listopada 2004
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2005.
    Więcej...

Uchwała nr VIII/39/04 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
Z dnia: 29 listopada 2004
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2005.
    Więcej...

Uchwała nr VIII/40/04 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobów jego poboru w roku 2005
Z dnia: 29 listopada 2004
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dxierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2005.
    Więcej...

Uchwała nr VIII/41/04 w sprawie ustalenia ceny drewna jako podstawy naliczania podatku leśnego na 2005 r.
Z dnia: 29 listopada 2004
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2005 .
    Więcej...

Uchwała Nr VIII/42/04 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004
Z dnia: 29 listopada 2004
Wydane przez: Rada Gminy Stary DZierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr VII/44/04 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych publicznych
Z dnia: 29 listopada 2004
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr VIII/45/04 w sprawie uchwalenia Statutu Gimnazjum Publicznego w Przezmarku.
Z dnia: 29 listopada 2004
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr VIII/48/04 w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Z dnia: 29 listopada 2004
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr IX/49/04 w sprawie ustalenia budżetu gminy na rok 2005.
Z dnia: 22 grudnia 2004
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr IX/50/04 w sprawie przekształcenia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku niedoborubudżetowego w kredyt na finansowanie wydatków nw mających pokrycia w planowanych dochodach gminy.
Z dnia: 22 grudnia 2004
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr IX/51/04 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004
Z dnia: 22 grudnia 2004
Wydane przez: Rada Gmin y Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała nr IX/53/04 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII /39/04 Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
Z dnia: 22 grudnia 2004
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgon
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2005.
    Więcej...

Uchwała Nr IX/54/04 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu na 2005r.
Z dnia: 22 grudnia 2004
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.
    Więcej...

Uchwała Nr IX/55/04 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu na 2005 rok
Z dnia: 22 grudnia 2004
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.
    Więcej...

Uchwała Nr I/1/2005 w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniu sesji i komisji oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
Z dnia: 25 lutego 2005
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2005 r.
    Więcej...

Uchwala Nr 1/3/05 w sprawia zmiany budżetu gminy na rok 2005
Z dnia: 25 lutego 2005
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała nr I/5/2005 w sprawie zbycia nieruchomości
Z dnia: 25 lutego 2005
Wydane przez: Rada Gminy SDtary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr I/6/2005 w sprawie zmiany uchwały
Z dnia: 25 lutego 2005
Wydane przez: Rada Gminy Stary DZierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwala I/7/2005 w sprawie zmiany uchwały
Z dnia: 25 lutego 2005
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała nr I/8/2005 w sprawie ustalenia Przewodniczącemu Rady Gminy w Starym Dzierzgoiu wysokości miesięcznej diety
Z dnia: 25 lutego 2005
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 marca 2005
    Więcej...

Uchwała nr I/9/2005 w sprawie ustalenia dodatku specjalnego Wójtowi Gminy w Starym
Z dnia: 25 lutego 2005
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
    Więcej...

Uchwała nr I/10/2005 w sprawce zmiany uchwały
Z dnia: 25 lutego 2005
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005
    Więcej...

Uchwała nr I/11/2005 w sprawie ustalenia wartości jednego punktu i najniższego wynagrodzenia do przeliczenia wynagrodzeń pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Publicznych Szkołach Podstawowych, w Gimnazjum Publicznym i Przedszkolu Samorządowym na terenie Gminy Stary Dzierzgoń.
Z dnia: 25 lutego 2005
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005r.
    Więcej...

Uchwała Nr I/12/2005 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Z dnia: 25 lutego 2005
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2005r.
    Więcej...

Uchwała Nr I/13/05 w sprawie: Przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla gminy Stary Dzierzgoń na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011 wraz z Planem gospodarki odpadami dla gminy Stary Dzierzgoń na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011”.
Z dnia: 25 lutego 2005
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała nr II/14/05 w sprawie wniosku o ustalenie urzędowych nazw miejscowości na terenie gminy Stary Dzierzgoń oraz wniosku o zmianę określeń rodzaju miejscowości w gminie Stary Dzierzgoń.
Z dnia: 31 marca 2005
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr II/15/05 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.
Z dnia: 31 marca 2005
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr II/16/05 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stary Dzierzgon za 2004 rok.
Z dnia: 31 marca 2005
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr II/17/05 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
Z dnia: 31 marca 2005
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr II/18/05 w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
Z dnia: 31 marca 2005
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwala Nr II/19/05 w sprawie : zmiany budżetu gminy na rok 2005
Z dnia: 31 marca 2005
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała nr II/20/05 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stary Dzierzgoń.
Z dnia: 31 marca 2005
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.
    Więcej...

Uchwała nr II/21/05 w sprawie akceptacji Planu Rozwoju wsi Myślice
Z dnia: z dnia 31 marca 2005
Wydane przez: Rady Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała nr II/22/2005 w sprawie akceptacji Planu Rozwoju wsi Stare Miasto
Z dnia: 31 marca 2005
Wydane przez: Rady Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała nr II/23/05 w sprawie akceptacji Planu Rozwoju wsi Stary Dzierzgoń
Z dnia: 31 marca 2005
Wydane przez: Rady Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwala Nr III/24/2005 w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2005
Z dnia: 21 czerwca 2005
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr III/25/2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Z dnia: 21 czerwca 2005
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr III/26/2005 w sprawie zmiany uchwały
Z dnia: 21 czerwca 2005
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr III/27/2005 w sprawie przejęcia nieruchomości.
Z dnia: 21 czerwca 2005
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: w dniu podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr III/28/2005 w sprawie zbycia nieruchomości
Z dnia: 21 czerwca 2005
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr III/29/2005 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
Z dnia: 21 czerwca 2005
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr III/30/2005 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.
Z dnia: 21 czerwca 2004
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

UCHWAŁA Nr III/31/05 w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych oraz utworzenia sołectw na terenie Gminy Stary Dzierzgoń
Z dnia: 21 czerwca 2005
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwala Nr IV/32/05 w sprawie : zmiany budżetu gminy na rok 2005
Z dnia: 30 sierpnia 2005
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała nr IV/33/05 w sprawie oddania w używanie w drodze bezprzetargowej działki gruntu
Z dnia: 30 sierpnia 2005
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr IV/34/05 w sprawie najmu budynku w Starym Dzierzgoniu w drodze bezrzetargowej.
Z dnia: 30 sierpnia 2005
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwala wchodzi w życie w dniu podjęcia .
    Więcej...

Uchwała nr IV/35/05 w sprawie przejęcia nieruchomości
Z dnia: 30 sierpnia 2005
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.
    Więcej...

Uchwała nr V/36/05 w sprawie : zmiany budżetu gminy na rok 2005
Z dnia: 25 pażdziernika 2005
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr V/37/05 w sprawie zmiany uchwały
Z dnia: 25 października 2005
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgon
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr V/38/05 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
Z dnia: 25 październikia 2005
Wydane przez: Rady Gminy w Statyin Dzierzgoniu
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr VI/39/05 w sprawie : zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach gminy.
Z dnia: 25 listopada 2005
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwala Nr VI/40/05 w sprawie : udzielenia przez Gminę Stary Dzierzgoń pomocy finansowej Powiatowi sztumskiemu.
Z dnia: 25 listopada 2005
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwala Nr VI/41/05 w sprawie : zmiany budżetu gminy na rok 2005
Z dnia: 25 listopada 2005
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA Nr VI/42/05 w sprawie zmiany uchwały
Z dnia: 25 listopada 2005
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

U C H W A Ł A Nr VI/43/05 w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Stary Dzierzgoń dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatku mieszkaniowego.
Z dnia: 25 listopada 2005
Wydane przez: Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr VI/45/05 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
Z dnia: 25 listopada 2005
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr VI/46/05 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności isposobów jego poboru
Z dnia: 25 listopada 2005
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006
    Więcej...

U C H W A Ł A Nr VI/47/05 w sprawie ustalenia ceny żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego .
Z dnia: Rada Gminy w Starym Dzierzgoniu
Wydane przez: 25 listopada 2005
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006.
    Więcej...

Uchwała Nr VI/48/05 w sprawie ustalenia ceny drewna jako podstawy naliczania podatku leśnego .
Z dnia: 25 listopada 2005
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006
    Więcej...

UCHWAŁA Nr VI/50/05 w sprawie : wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu gminy.
Z dnia: Rady Gminy Stary Dzierzgoń
Wydane przez: 25 listopada 2005
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr VI/51/05 W sprawie określenia wzorów formularzy dla podatników podatku od nieruchomości ,podatku rolnego i podatku leśnego .
Z dnia: 25 listopada 2005
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006.
    Więcej...

Uchwała Nr VI/52/05 w sprawie zmiany uchwały
Z dnia: 25 listopada 2005
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
    Więcej...

Uchwała Nr VI/53/05 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa.
Z dnia: 25 listopada 2005
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr VI/54/05 w sprawie zatwierdzenia taryf opłat brutto za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Stary Dzierzgoń w roku 2006.
Z dnia: 25 listopada 2005
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od dnia l stycznia 2006 r.
    Więcej...

Uchwala Nr VII/55/05 w sprawie : ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Dierzgoniu.
Z dnia: 29 grudnia 2005
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.01.2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr VII/56/05 w sprawie przejęcia zadań powiatu na podstawie porozumień.
Z dnia: 29 grudnia 2005
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr VIII/57/05 w sprawie: ustalenia budżetu gminy na rok 2006
Z dnia: 29 grudnia 2005
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr VII/58/05 w sprawie : zmiany budżetu gminy na rok 2005
Z dnia: 29 grudnia 2005
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
    Więcej...

Uchwała Nr VII/59/05 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu na 2006 rok.
Z dnia: 29 grudnia 2005
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku
    Więcej...

Uchwała Nr VII/60/05 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu na 2006 rok.
Z dnia: 29 grudnia 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku.
    Więcej...

Uchwala Nr 1/1/06 zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach gminy.
Z dnia: 21 lutego 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
    Więcej...

Uchwala Nr I/2/06 zmiany Uchwały Nr VII/55/05 Rady Gminy \v Starym Dzierzgoniu z dnia 2005-12-29.
Z dnia: 21 lutego 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.01.2006 r.
    Więcej...

Uchwala Nr I/3/06 zmiany budżetu gminy na rok 2006
Z dnia: 21 lutego 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia .
    Więcej...

UCHWAŁA Nr I/4/06 w sprawie zmiany uchwały.
Z dnia: 21 lutego 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr I/5/06 w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Z dnia: 21 luty 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr I/6/06 w sprawie zlecenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu utworzenie i prowadzenie Klubu Integracji Społecznej (KIŚ)
Z dnia: 21 lutego 2006r
Wydane przez: Rada Gminy STary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwala Nr I/7/06 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Z dnia: 21 lutego 2006r
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwala Nr I/8/06 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Z dnia: 21 lutego 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała I/9/06 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Z dnia: 21 lutego 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr II/10/06 zmiany w uchwale Nr 1/1/06 Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu z dnia 21.02.2006.
Z dnia: 31 marca 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr II/11/2006 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Sołectwa Stare Miasto opracowanego w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi
Z dnia: 31 marca 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr II/12/2006 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Sołectwa Myślice opracowanego w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi
Z dnia: 31 marca 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwala Nr II/13/06 zmiany budżetu gminy na rok 2006
Z dnia: 31 marca 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr II/14/06 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu.
Z dnia: 31 marca 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr II/15/06 w sprawie zmiany uchwały.
Z dnia: 31 marca 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr II/16/06 w sprawie zmiany uchwały Nr II/32/03 z dnia 27 czerwca 2003
Z dnia: 31 marca 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr II/17/06 w sprawie zmiany uchwały
Z dnia: 31 marca 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr II/18/06 w sprawie ustalenia wartości jednego punktu i najniższego wynagrodzenia do przeliczenia wynagrodzeń pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Publicznych Szkołach Podstawowych, w Gimnazjum Publicznym i Przedszkolu Samorządowym na terenie Gminy Stary Dzierzgoń.
Z dnia: 31 marca 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
    Więcej...

Uchwała Nr II/19/06 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Stary Dzierzgoń do zawarcia porozumienia.
Z dnia: 31 marca 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr II/20/06 w sprawie przejęcia nieruchomości
Z dnia: 31 marca 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: w dniu podjęcia.
    Więcej...

Uchwala Nr III/21/06 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.
Z dnia: 27 kwietnia 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr III/22/06 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stary Dzierzgoń za 2005 rok.
Z dnia: 27 kwietnia 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr III/23/06 w sprawie : zmiany budżetu gminy na rok 2006
Z dnia: 27 kwietnia 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr IV/24/06 w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2006
Z dnia: 22 czerwca 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA Nr IV/25/06 w sprawie zbycia nieruchomości
Z dnia: 22 czerwca 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr IV/26/06 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
Z dnia: 22 czerwca 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr IV/27/06 w sprawie wydania opinii dotyczącej Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego
Z dnia: 22 czerwca 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA NR IV/28/06 w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzierzgoń
Z dnia: 22 czerwca 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr IV/29/06 w sprawie: określenia zasad podawania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz którym udzielono pomocy publicznej.
Z dnia: 22 czerwca 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
    Więcej...

Uchwała Nr V/30/06 w sprawie zbycia nieruchomości
Z dnia: 29 sierpnia 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęia
    Więcej...

Uchwała V/31/06 w sprawie zmianu budżetu gminy na rok 2006
Z dnia: 28 sierpnia 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęia
    Więcej...

Uchwała Nr V/32/06 w sprawie właczenia sie do działań związanych z organizacją i przeprowadzeniem w roku 2007 obchodów "Roku Dolnego Powiśla"
Z dnia: 29 sierpnia 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjecia
    Więcej...

Uchwała nr V/33/06 w sprawie przyjęcia"Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Gminy Stary Dzierzgon".
Z dnia: 29 sierpnia 2006
Wydane przez: Rady Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjecia
    Więcej...

Uchwała nr VI/34/06 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006
Z dnia: 5 października 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr VI/35/06 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
Z dnia: 5 października 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr VII/36/06 w sprawie zmiany uchwały
Z dnia: 26 października 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
    Więcej...

Uchwała nr VII/37/06 w sprawie zmiany uchwały
Z dnia: 26 października 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
    Więcej...

Uchwała nr VII/38/06 w sprawie przejęcia zadań powiatu na podstawie porozumień
Z dnia: 26 października 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia z mocą obowiązyjąca od dnia 1 stycznia 2007
    Więcej...

Uchwał nr VII/39/06 w sprawie zamiany nieruchomości
Z dnia: 26 października 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr VII/40/06 w sprawie zbycia nieruchomości
Z dnia: 26 października 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr I/1/06 w sprawiewyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu
Z dnia: 23 listopada 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr I/2/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu
Z dnia: 23 listopada 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjecia
    Więcej...

Uchwała nr I/3/06 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu
Z dnia: 23 listopada 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjecia
    Więcej...

Uchwała nr I/4/06 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu
Z dnia: 23 listopada 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęia
    Więcej...

Uchwała nr I/5/06 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa Rady Gminy Stary Dzierzgoń
Z dnia: 23 listopada 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjecia
    Więcej...

Uchwała nr I/6/06 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Rolnictwa Rady Gminy Stary Dzierzgoń
Z dnia: 23 listopada 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęia
    Więcej...

Uchwała nr I/7/06 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa Rady Gminy Stary Dzierzgoń
Z dnia: 23 listopada 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr I/8/06 w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Rolnictwa Rady Gminy Stary Dzierzgoń
Z dnia: 23 listopada 2006
Wydane przez: Rada gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

© 2003 Internet-Info