BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Zarządzenia Wójta
Ilość odsłon: 93835

Zarządzenie Nr 1/03
Z dnia: 7 stycznia 2003
W sprawie: Ustalenia zaliczki stałej ...
Data wejścia w życie: Z dniem podpisania.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 2/03
Z dnia: dnia 7 stycznia 2003
W sprawie: ustalenia w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu dni wolnych od pracy w 2003 roku.
Data wejścia w życie: Z dniem podpisania.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 3/03
Z dnia: 15 stycznia 2003
W sprawie: w sprawie ustalenia zaliczki stałej
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 4/03
Z dnia: 28 stycznia 2003
W sprawie: w sprawie powołania Komisji Przetargowej
    Więcej...

Zarządzenie Nr 5/03
Z dnia: 10 lutego 2003
W sprawie: w sprawie ustalenia zaliczki stałej ...
    Więcej...

Zarządzenie Nr 6/03
Z dnia: 21 lutego 2003
W sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu na rok 2003, oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2003.
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 8/03 SZEFA OBRONY CYWILNEJ - WÓJTA GMINY
Z dnia: 19 marca 2003
W sprawie: zasad zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych.
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 9/2003
Z dnia: 2 kwietnia 2003
W sprawie: powołania gminnego zespołu reagowania kryzysowego gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 10/03
Z dnia: 24 kwietnia 2003
W sprawie: w sprawie ustalenia zakładowego regulaminu pracy
Data wejścia w życie: Regulamin pracy w chodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 11/03
Z dnia: 15 maja 2003
W sprawie: w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na obszarze gminy Stary Dzierzgoń dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym.
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 12/03
Z dnia: 2 czerwca 2003
W sprawie: W sprawie powołania Komisji Przetargowej
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 13/03
Z dnia: 2 czerwca 2003
W sprawie: W sprawie powołania Komisji Przetargowej
    Więcej...

Zarządzenie Nr 14/03
Z dnia: 5 czerwca 2003
W sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2003
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 15/03 Szefa Obrony Cywilnej Gminy - Wójta Gminy Stary Dzierzgoń
Z dnia: 6 czerwca 2003
W sprawie: organizacji systemu wykrywania i alarmowania.
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 16/03
Z dnia: 18 czrewca 2003
W sprawie: zmiany zarządzenia Nr 14/03 Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 2003-06-05.
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 17/03
Z dnia: 30 czerwca 2003
W sprawie: harmonogramu dochodów i wydatków budżetu gminy na III kwartał roku 2003 .
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 18/03
Z dnia: 30 czerwca 2003
W sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2003.
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 19/03
Z dnia: 1 lipca 2003
W sprawie: regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 20/03
Z dnia: 1 września 2003
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 21/03
Z dnia: 1 września 2003
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej
    Więcej...

Zarządzenie Nr 22/2003
Z dnia: 29 wrzesnia 2003
W sprawie: zmiany budżetu gminy na 2003 rok .
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 23/2003
Z dnia: 30 września 2003
W sprawie: harmonogramu dochodów i wydatków budżetu gminy na IV kwartał roku 2003 .
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 24/03
Z dnia: 6 października 2003
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 25/03
Z dnia: 16 października 2003
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 26/03
Z dnia: 3 listopada 2003
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 27/03
Z dnia: 18 listopada 2003
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 28/03
Z dnia: 26 listopada 2003
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej
    Więcej...

Zarządzenie Nr 29/03
Z dnia: 28 listopada 2003
W sprawie: zmiany budżetu gminy na 2003 rok.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 30/03
Z dnia: 12 grudnia 2003
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 32/03
Z dnia: 22 grudnia 2003
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej
    Więcej...

Zarządzenie Nr 33/2003
Z dnia: 30 grudnia 2003
W sprawie: sporządzenia inwentaryzacji
    Więcej...

Zarządzenie Nr 34/03
Z dnia: 31 grudnia 2003r.
W sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
Data wejścia w życie: dniem podpisania i obowiązuje do czasu sporządzenia inwentaryzacji.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 35/03
Z dnia: 31 grudnia 2003
W sprawie: zmiany budżetu gminy nu 2003 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 36/03
Z dnia: 31 grudnia 2003
W sprawie: zmiany planu finansowego zadań zleconych na 2003 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 1/04
Z dnia: 5 stycznia 2004
W sprawie: w sprawie ustalenia zaliczki stałej na powtarzające się wydatki na rok 2004r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 28 lutego 2004r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 2/04
Z dnia: 5 stycznia 2004
W sprawie: ustalenia w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu dni wolnych od pracy w 2004 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 3/04
Z dnia: 22 stycznia 2004
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 4/04
Z dnia: 27 stycznia 2004
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 5/04
Z dnia: 3 lutego 2004
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej
    Więcej...

Zarządzenie Nr 6/04
Z dnia: 9 lutego 2004
W sprawie: w sprawie : opracowania układu wykonawczego budżetu na rok 2004 , oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2004 .
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 7/04
Z dnia: 16 lutego 2004
W sprawie: w sprawie ustalenia zaliczki stałej na powtarzające się wydatki na rok 2004r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 15 sierpnia 2004r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 8/04
Z dnia: 17 lutego 2004
W sprawie: w sprawie powołania Komisji Przetargowej
    Więcej...

ZARZĄDZENIE nr 9/04
Z dnia: 8 marca 2004
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 10/04
Z dnia: 16 marca 2004r.
W sprawie: w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 11/2004
Z dnia: 2 kwietnia 2004
W sprawie: sprawie powołania Komisji Przetargowej
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 12/2004
Z dnia: 26 kwietnia 2004
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 13/04
Z dnia: 26 kwietnia 2004
W sprawie: w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Data wejścia w życie: Zarządzenie obowiązuje przez okres 90 dni od dnia podpisania.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 15/04
Z dnia: 10 maja 2004
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 16/04
Z dnia: 17 maja 2004
W sprawie: dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 17/04
Z dnia: 28 maja 2004
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 18/04
Z dnia: 30 czerwca 2004
W sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2004
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 19/04
Z dnia: 7 czerwca 2004
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej
Data wejścia w życie: z dniem podpisania i obowiązuje przez okres 30 dni od dnia podpisania.
    Więcej...

Zarządzenie nr 20/04
Z dnia: 14 czerwca 2004
W sprawie: powołania komisji przetargowej
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie nr 21/04
Z dnia: 14 czerwca 2004
W sprawie: powołania Komisji Przetarowej
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 22/2004
Z dnia: 14 czerwca 2004
W sprawie: w sprawie powołania osobowego składu Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2004 roku.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 23/04
Z dnia: 18 czerwca 2004
W sprawie: zmiany zarządzenia Nr 18/04 Wójta Gminy w Starym Dzierzgoniu z dnia 2004-06-18
Data wejścia w życie: w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie nr 24/04
Z dnia: 21 czerwca 2004
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 25/04
Z dnia: 30 czerwca 2004
W sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2004
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie nr 27/04
Z dnia: 5 lipca 2004
W sprawie: powołania Komisji Przetarowej
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie nr 28/04
Z dnia: 28 lipca 2004
W sprawie: w sprawie powołania zespołów roboczych do opracowania dokumentacji niezbędnej przy składaniu wniosków o środki pomocowe z Unii Europejskiej.
    Więcej...

Zarządzenie nr 29/04
Z dnia: 10 września 2004
W sprawie: ustalenia zaliczki stałej na powtarzające sie wydatki na rok 2004
Data wejścia w życie: z dniem podpisania i obowiązuje od dnia 31 grudnia 2004r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 31/04
Z dnia: 13 września 2004
W sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2004
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 32/2004
Z dnia: 22 wrzesnia 2004
W sprawie: zmiany w wydatkach budżetu gminy oraz zmiany w planach finansowych wydatków z zakresu zadań zleconych administracji rządowe
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 33/2004
Z dnia: 30 wrzesnia 2004
W sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2004
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 35/04
Z dnia: 12 listopada 2004
W sprawie: W sprawie zatwierdzenia projektu budżetu gminy na rok 2005
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 37/04
Z dnia: 30 listopada 2004
W sprawie: W sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 38/04
Z dnia: 30 listopada 2004
W sprawie: W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie nr 39/04
Z dnia: 13 grudnia 2004
W sprawie: w sprawie powołania Komisji Przetargowej
    Więcej...

Zarządzenie Nr 40/04
Z dnia: 28 grudnia 2005
W sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2004
    Więcej...

Zarządzenie Nr 1/05
Z dnia: 4 stycznia 2005
W sprawie: w sprawie ustalenia zaliczki stałej na powtarzające się wydatki na rok 2005r.
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 15 sierpnia 2005r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 2/05
Z dnia: 12 stycznia 2005
W sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu na rok 2005, oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2005
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Zarządzenie nr 3/05
Z dnia: 7 lutego 2005
W sprawie: w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Data wejścia w życie: Wyżej powołana Komisja upoważniona jest do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Kornele w dniu 11 lutego 2005 roku.
    Więcej...

Zarządzenie nr 4/05
Z dnia: 21 lutego 2005
W sprawie: w sprawie powołania Komisji Przetargowej
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 5/05
Z dnia: 21 lutego 2005
W sprawie: w sprawie ustalenia w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu dni wolnych od pracy w 2005 roku.
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
    Więcej...

Zarządzenie nr 9/05
Z dnia: 31 marca 2005
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej
    Więcej...

Zarządzenie nr 10/05
Z dnia: 19 kwietnia 2005
W sprawie: powołania komisji przetargowej
    Więcej...

Zarządzenie nr 11/05
Z dnia: 25 kwietnia 2005
W sprawie: powołania komisji przetargowej
    Więcej...

Zarządzenie Nr 12/05
Z dnia: 25 kwietnia 2005
W sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2005
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

ZARZĄDZENI Nr 13/05
Z dnia: 10 czerwca 2005
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 15/05
Z dnia: 22 czerwca 2005
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej
    Więcej...

Zarządzenie Nr 16/05
Z dnia: 30 czerwca 2005
W sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2005
    Więcej...

Zarządzenie Nr 17/05
Z dnia: 30 czerwca 2005
W sprawie: harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Gminy Stary Dzierzgoń na III kwartał 2005 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 18/05
Z dnia: 1 lipca 2005
W sprawie: Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 19/05
Z dnia: 1 lipca 2005
W sprawie: Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 20/05
Z dnia: 1 lipca 2005
W sprawie: Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

ZAZĄDZENIE Nr 21/05
Z dnia: 5 lipca 2005
W sprawie: W sprawie powołania Komisji Przetargowej
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 23/05
Z dnia: 26 lipca 2005
W sprawie: W sprawie powołania Komisji Przetargowej
    Więcej...

Zarządzenie Nr 24/05
Z dnia: 16 sierpnia 2005
W sprawie: w sprawie ustalenia zaliczki stałej na powtarzające się wydatki na rok 2005r.
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2005r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 25/05
Z dnia: 16 sierpnia 2005
W sprawie: Powołanie Komisji Przetargowej
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 26/05
Z dnia: 29 sierpnia 2005
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej
    Więcej...

Zarządzenie Nr 27/05
Z dnia: 29 sierpnia 2005
W sprawie: sprawie powołania obwodowych komisji wyborcach w gminie Stary Dzierzgoń dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 28/05
Z dnia: 31 sierpnia 2005
W sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2005
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 29/05
Z dnia: 5 września 2005
W sprawie: W sprawie powołania Komisji Przetargowej
    Więcej...

Zarządzenie Nr 31/05
Z dnia: 14 września 2005
W sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Stary Dzicrzgoó dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 32/05
Z dnia: 23 września 2005
W sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2005
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 33/05
Z dnia: 30 września 2005
W sprawie: harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Gminy Stary Dzierzgoń na IV kwartał 2005 r.
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia,
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 34/05
Z dnia: 3 października 2005
W sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań
Data wejścia w życie: Wyżej powołana Komisja upoważniona jest do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Przezmark w dniu 6 października 2005 roku
    Więcej...

Zarządzenie Nr 35/05
Z dnia: 7 października 2005
W sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2005
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .
    Więcej...

Zarządzenie Nr 36/05
Z dnia: 21 października 2005
W sprawie: w sprawie : zmiany budżetu gminy na rok 2005
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 37/05
Z dnia: 25 października 2005
W sprawie: W sprawie powołania Komisji Przetargowej
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 38/05
Z dnia: 25 października 2005
W sprawie: W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 39/05
Z dnia: 3 października 2005
W sprawie: Zarządzam sporządzenie spisu z natury:
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 40/05
Z dnia: 10 listopada 2005
W sprawie: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 41/05
Z dnia: 10 listopada 2005
W sprawie: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 42/05
Z dnia: 14 listopada 2005
W sprawie: zatwierdzenia projektu budżetu gminy na rok 2006 .
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podięcia.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 43/05
Z dnia: 14 listopada 2005
W sprawie: w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za grunty i lokale użytkowe wydzierżawione na okres do 3 lat.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 45/05
Z dnia: 14 listopada 2005
W sprawie: w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne .
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 46/05
Z dnia: 5 grudnia 2005
W sprawie: w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście.
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006roku.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 47/05
Z dnia: 20 grudnia 2005
W sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2005
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 48/05
Z dnia: 20 grudnia 2005
W sprawie: W sprawie zaopatrywania w okulary ochronne pracowników Urzędu Gminy zatrudnionych do pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
    Więcej...

Zarządzenie wewnętrzne Nr 49/2005
Z dnia: 28 grudnia 2005
W sprawie: Zarządzam sporządzenie inwentaryzacji:
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 50/05
Z dnia: 28 grudnia 2005
W sprawie: w sprawie odwołania Dyrektorem Przedszkola Samorządowego
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 51/05
Z dnia: 30 grudnia 20054
W sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2005.
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .
    Więcej...

ZARZĄDZENIE nr 1/06
Z dnia: 2 stycznia 2006
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej
    Więcej...

Zarządzenie Nr 2/06
Z dnia: 5 stycznia 2006
W sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na:
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 3/06
Z dnia: 6 stycznia 2006
W sprawie: w sprawie ustalenia w Urzędzie Gminy w S tary m Dzierzgoniu dni wolnych od pracy w 2006 roku.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE nr 5/06
Z dnia: 16 styycznia 2006
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej
    Więcej...

Zarządzenie Nr 7/06
Z dnia: 6 lutego 2006
W sprawie: w sprawie powołania Komisji archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych 25 września 2005 r. i z wyborów Prezydenta RP przeprowadzonych w dniach 9 i 23 października 2005 r.
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 9/06
Z dnia: 24 lutego 2006
W sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań
    Więcej...

Zarządzenie Nr 11/06
Z dnia: 6 marca 2006
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej
    Więcej...

Zarządzenie nr 12/06
Z dnia: 7 marca 2006
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 13/06
Z dnia: 7 marca 2006
W sprawie: Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 14/06
Z dnia: 17 marca 2006
W sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2006
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

ZARZĄDZENIE nr 15/06
Z dnia: 30 marca 2006
W sprawie: Powołania Komisji Przetargowej
    Więcej...

Zarządzenie Nr 16/06
Z dnia: 31 marca 2006
W sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2006
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 17/06
Z dnia: 21 kwietnia 2006
W sprawie: w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 18/06
Z dnia: 22 maja 2006
W sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście.
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2006 roku.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 19/06
Z dnia: 31 maja 2006
W sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2006
    Więcej...

Zarządzenie nr 20/06
Z dnia: 5 lipca 2006
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej
    Więcej...

Zarządzenie 21/06
Z dnia: 17 lipca 2006
W sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy
    Więcej...

Zarządzenie nr 22/06
Z dnia: 4 sierpnia 2006
W sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2006
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie nr 23/06
Z dnia: 18 sierpnia 2006
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej
    Więcej...

Zarządzenie nr 24/06
Z dnia: 18 sierpnia 2006
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej
    Więcej...

Zarządzenie nr 25/06
Z dnia: 18 sierpnia 2006
W sprawie: ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie nr 26/06
Z dnia: 29 września 2006
W sprawie: zmiany budżetu na rok 2006
    Więcej...

Zarządzenie nr 27/06
Z dnia: 6 października 2006
W sprawie: powołania operatora systemu informatycznego Obwodowej Komisji Wyborczej
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie nr 28/06
Z dnia: 6 października 2006
W sprawie: powołania operatora
Data wejścia w życie: z dniem podpisaniasystemu informatycznego Obwodowej Komisji Wyborczej
    Więcej...

Zarządzenie nr 29/06
Z dnia: 6 października 2006
W sprawie: powołania operatora systemu informatycznego Obwodowej Komisji Wyborczej
    Więcej...

Zarządzenie nr 30/06
Z dnia: 12 października 2006
W sprawie: powołania komisji przetargowej
    Więcej...

Zarządzenie nr 31/06
Z dnia: 17 października 2006
W sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2006
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie nr 32/06
Z dnia: 17 października 2006
W sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia rokowań
    Więcej...

Zarządzenie nr 33/06
Z dnia: 26 października 2006
W sprawie: zmiany zasad ploityki rachunkowości w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu
Data wejścia w życie: z dniem 1 listopada 2006
    Więcej...

Zarządzenie nr 34/06
Z dnia: 10 listopada 2006
W sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2006
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie nr 35/06
Z dnia: 15 listopada 2006
W sprawie: zatwierdzenia projektu budżetu gminy na rok 2007
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie nr 36/06
Z dnia: 21 listopada 2006
W sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2006
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

© 2003 Internet-Info