BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Zamówienia publiczne
Ilość odsłon: 16046

Gmina Stary Dzierzgoń w roku 2004 zrealizowała dwa zadania inwestycyjne w oświacie. W ramach podkomponentu B 2 Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich „Edukacja" dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w Gimnazjum Publicznym w Przezmarku.. Z kontraktu wojewódzkiego na rok 2004 „Restrukturyzacja i unowocześnianie bazy: oświatowo-wychowawczej; szkolnictwa wyższego; tury styczno - sportowo - rekreacyjnej" dokonano również wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Starym Dzierzgoniu. Zrealizowane zadnia wsparte były finansowo przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
    Więcej...

© 2003 Internet-Info