BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 58695

Z-ca Wójta - nieetatowy Sekretarz Gminy
mgr Krzysztof Kosuda
82-450 Stary Dzierzgoń
Lokalizacja pok. nr 7
Telefon 055 2761481 lub 82 wew. 33
Fax 055 2761483
Adres e-mail k.kosuda@starydzierzgon.pl
Zakres obowiązków:
1. Prowadzi sprawy gminy powierzone mu przez Wójta.

2. Organizuje pracę w urzędzie i właściwą realizację zadań.

3. Nadzoruje czas pracy pracowników samorządowych i dyscyplinę pracy w urzędzie.

4. Dba o prawidłowe załatwianie spraw obywateli w urzędzie oraz skarg i wniosków.

5. Wykonuje obowiązki w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa przez Wójta.

6. Pełni nadzór nad wewnętrzną kontrolą w urzędzie oraz odpowiada za organizację kontroli zewnętrznej.

7. Odpowiada za podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników oraz przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.

8. Przyjmuje ustne oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy.

9. Wykonuje funkcję kierownika administracyjnego Urzędu Gminy i w tym zakresie:

a/ opracowuje czynności dla poszczególnych stanowisk,

b/ informuje Wójta o konieczności dokonania zmian personalnych,

c/ nadzoruje czas pracy pracowników samorządowych,

d/ dba o wygląd budynku i jego otoczenie.

10. Pełni stały nadzór nad funkcjonowaniem urzędu.

11. Organizuje bibliotekę urzędu i dba o stałe uzupełnienie zbiorów urzędu, w tym przede wszystkim aktów normatywnych.

12. Przedstawia Wójtowi propozycje do powierzenia określonych czynności pracownikom, a w szczególności tych, których w dniu opracowania regulaminu nikomu nie powierzono, i których konieczność wykonania nastąpi w czasie przyszłym.

13. Współpracuje z sąsiednimi gminami.

14. Współpracuje z mediami, radiem, prasa i TV.

15. Współpracuje z radą gminy i nadzoruje prace sekretariatu rady.

16. Nadzoruje przygotowanie projektów uchwał rady gminy.

17. Współpracuje z sołectwami i zapewnia udział przedstawiciela urzędu na zebraniu wiejskim.

18. Współpracuje z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Organizuje roczne zebrania sprawozdawcze.

19. Nadzoruje kompletowanie dokumentacji z prac rady gminy.

20. Przeprowadza okresowe kontrole posiadania zbiorów prawnych kompletowanych wg wskazówek radcy prawnego.

21. Współpracuje z Kuratorium Oświaty oraz Radą Gminy w zakresie zakładania, prowadzenia, przekształcania i likwidacji publicznych szkół i przedszkoli.

22. Współpracuje z Kuratorium Oświaty i Radą Gminy ustalając plan sieci szkół publicznych oraz granice ich obwodów.

Załączniki:

oswiadczenie_kosuda_dzialalnosc-gosp.pdf  -> pobierz
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej z dnia 21 grudnia 2006
  Rozmiar: 253KB
  Data dodania: Friday, 12 October 2007, godz. 08:53
  Typ MIME: application/pdf
 
oswiadczenie_kosuda_zatrudnienie_rodzina.pdf  -> pobierz
Oświadczenie o zatrudnieniu małżonka z dnia 28 września 2007
  Rozmiar: 273KB
  Data dodania: Friday, 12 October 2007, godz. 08:54
  Typ MIME: application/pdf
 
oswiadczenie_kosuda_dzialalnosc-rodzina.pdf  -> pobierz
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez rodzinę z dnia 21 grudnia 2006
  Rozmiar: 352KB
  Data dodania: Friday, 12 October 2007, godz. 08:54
  Typ MIME: application/pdf
 
© 2003 Internet-Info